Kontakt

Główna siedziba firmy

ul. Biel­ska 55a
34-120 Roczyny

Godzi­ny otwarcia:
Pn-pt: 7:00-18:00
Sob: 7:00-13:00

Tele­fo­ny:
tel/fax (0 pre­fix 33) 875 98 67
kom. 609 905 655

Pre­zes: Miro­sław Badan
kom. 603 971 404

Dział księ­go­wo­ści: Doro­ta Pająk
Dział sprze­da­ży: Ani­ta Guga
Dział tech­nicz­ny: Sła­wo­mir Żugaj

Zapraszamy!

Formularz kontaktowy

Imię i nazwi­sko (wyma­ga­ne)

Adres ema­il (wyma­ga­ne)

Temat

Treść wia­do­mo­ści