Kontakt

Główna siedziba firmy

ul. Biel­ska 55a
34-120 Roczyny

Godziny otwar­cia:
Pn-pt: 7:00-16:00
Sob: 8:00-12:00

Tele­fony:
tel/fax (0 pre­fix 33) 875 98 67
kom. 609 905 655

Pre­zes: Miro­sław Badan
kom. 603 971 404

Dział księ­go­wo­ści: Dorota Pająk
Dział sprze­daży: Anita Guga
Dział tech­niczny: Sła­wo­mir Żugaj

Zapraszamy!

Formularz kontaktowy

Imię i nazwi­sko (wyma­gane)

Adres email (wyma­gane)

Temat

Treść wia­do­mo­ści