Dzień: 2021-01-22

Program „Czyste powietrze” czyli co i jak?

Program „Czyste powietrze” Opis programu Cel Programu Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania oraz beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania. Część pierwsza programu dla Beneficjentów uprawnionych do […]

Czytaj więcej