Odnawialne źródła energii

Oferta

Kolektory słoneczna

 • Zestawy solarne z kolek­to­rami pła­skimi i próż­nio­wymi
 • Sze­roki wybór kolek­to­rów sło­necz­nych
 • Pod­grze­wa­cze wody, grupy pom­powe, ste­row­niki
 • Sys­temy mon­ta­żowe, rury, arma­tura i inny osprzęt

kolektory

Pompy ciepła

 • Pompy cie­pła do wody użyt­ko­wej i ogrze­wa­nia domu
 • Pompy cie­pła do pod­grze­wa­nia wody base­no­wej
 • Pod­grze­wa­cze wody i zasob­niki bufo­rowe
 • Zestawy wen­ty­la­cyjne, ele­menty mon­tażu, osprzęt

pompy

Fotowoltaika

 • Zestawy foto­wol­ta­iczne w cenie z mon­ta­żem
 • Panele foto­wol­ta­iczne poli- i mono­kry­sta­liczne
 • Inwer­tery, zdalny moni­to­ring pracy insta­la­cji PV
 • Sys­temy mon­ta­żowe i akce­so­ria dodat­kowe

foto