Program „Czyste powietrze” czyli co i jak?

Program „Czyste powietrze”

Zmiany w programie „Czyste Powietrze” od 03.01.2023 r. – Gmina Kruszyna

Co to?

To pierwszy ogólnopolski program, który został uruchomiony we wrześniu 2018 roku i od samego początku miał na celu walkę ze smogiem czy zmniejszenie liczbyfunkcjonujących, przestarzałych pieców tzw. „kopciuchów” wykorzystywanych do ogrzewania domów. Za realizację programu odpowiadają Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wraz z Ministerstwem Klimatu i Środowiska.
Jak wskazała wiceminister klimatu i środowiska Anna Łukaszewska-Trzeciakowska w czasie od 19 września 2018 roku do 20 stycznia 2023 r. w ramach programu “Czyste Powietrze” zarejestrowano 543 tys. wniosków.  Oznacza to, że zainteresowanie programem jest duże.

Cel programu:

Celem programu “Czyste Powietrze” jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania, beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania oraz beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania.

Na co można dostać dofinansowanie?

Dotację finansową w ramach dotacji można otrzymać na:

 • wykonanie mikro-instalacji fotowoltaicznej,
 • wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 • instalację CO i CWU,
 • wymianę starego pieca – kotła na paliwo stałe (węgiel, drewno) – na nowoczesne źródło ciepła,
 • audyt energetyczny,
 • ocieplenie ścian, stropu, podłogi,
 • wymianę okien, drzwi, bramy garażowej.

Jakie zmiany wprowadzono w programie „Czyste powietrze” 2023?

 • Podwyższone zostały progi dochodowe. Jak podało Ministerstwo, przy podwyższonym dofinansowaniu próg dochodowy wzrośnie z 1564 do 1894 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym i z 2189 do 2651 zł w gospodarstwie jednoosobowym. Z kolei przy najwyższym wymiarze wsparcia progi wzrosną odpowiednio z 900 do 1 090 zł w przypadku gospodarstw wieloosobowych oraz z 1260 do 1 526 zł w przypadku gospodarstw wieloosobowych.
 • Zmianie ulega sposób składania wniosku o dofinansowanie. Wnioski o dofinansowanie w formie dotacji lub dotacji z prefinansowaniem można składać wyłącznie poprzez serwis gov.pl;
 • Podwyższona kwota dotacji;
 • Zmiana w programie dotycząca pakietu dofinansowania do kompleksowej termomodernizacji budynku.
 • Możliwość złożenia dwóch wniosków o dofinansowanie;
 • Możliwość uzyskania środków na zakup pieca na biomasę drzewną o obniżonej emisyjności cząstek stałych ≤ 20 mg/m3 (budynek podłączony do sieci dystrybucji gazu);
 • Urealniane kwoty dotacji;
 • Eliminacja możliwości uzyskania środków na wymianę kotła na biomasę drzewną, którego emisyjność cząstek stałych przekracza 20 mg/m3;
 • Zmiany w ofercie bankowej, czyli w Kredycie Czyste Powietrze. Środki będzie otrzymać nawet 6 miesięcy przed rozpoczęciem inwestycji.
 • Dofinansowanie będzie udzielane w odniesieniu do kosztów netto, co pozwoli na ujednolicenie zasad wyliczania kwoty.

 

 

Źródła:

 • https://ksiegowosc.infor.pl/obrot-gospodarczy/finanse-i-inwestycje/5685486,czyste-powietrze-wysokosc-dofinansowania-wniosek-termomodernizacja-domu-wymiana-pieca.html
 • https://czystepowietrze.gov.pl/wp-content/uploads/2022/12/Program-priorytetowy-Czyste-Powietrze-3.01.2023-oznakowane.pdf

 

/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *